Termes i condicions

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que elduendebarcelona.com és un domini d'Internet i una marca registrada per EL DUENDE BY TABLAO CORDOBES, S.L. (d'ara endavant, El Duende by Tablao Cordobes), C.I.F. B67380634, amb domicili social a La Rambla 33 de Barcelona i inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, Folio 96, Tom 47203, inc 1a Fulla B-544.633 C. Així mateix, EL DUENDE BY TABLAO CORDOBES.

Condicions generals de contractació entre El Duende by Tablao Cordobes i l'usuari:

 1. L'usuari declara ser major d'edat (més de 18 anys) i disposar de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts al lloc web de El Duende by Tablao Cordobes, d'acord amb les condicions desglossades a continuació, les quals declara comprendre i acceptar.

  En cas de contractació per part de menors d'edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a El Duende by Tablao Cordobes en el procés de reserva.

  L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts al nostre lloc web d'acord amb la Llei i les condicions generals i particulars dels serveis que ofereix El Duende by Tablao Cordobes en cada moment, havent-se d'abstenir de fer servir-los per a:

  (a) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la seva contrasenya, havent de comunicar immediatament a El Duende by Tablao Cordobes l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.

  (b) Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de causar danys en els sistemes informàtics de El Duende by Tablao Cordobes, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest lloc web.

  (c) Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, a les costums, a la moral o a l'ordre públic.

  (d) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

  (e) Reproduir, duplicar, vendre o explotar amb fins comercials qualsevol contingut del lloc web.

  (f) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

 2. En registrar-se a El Duende by Tablao Cordobes, l'usuari triarà un nom d'usuari i una contrasenya, que posteriorment li seran confirmats per correu electrònic. L'usuari haurà de custodiar adequadament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a usuari registrat, ja que són de caràcter personal i confidencial, sent l'usuari responsable del seu ús per part d'una tercera persona a qui aquest usuari les hagi facilitades.

 3. L'usuari és responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de contractació establerts a la pàgina web de El Duende by Tablao Cordobes, havent de prestar especial atenció a la introducció de les dades relatives a l'adreça de lliurament dels comandaments i documents, així com els noms de les terceres persones respecte a les quals introdueixi les seves dades, prèvia autorització d'aquestes terceres persones, havent de introduir l'usuari en tot moment totes les dades d'identificació de manera correcta i tal com apareixen en el DNI o passaport.

 4. El Duende by Tablao Cordobes és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el procés de compra de productes a través de la nostra pàgina web. El Duende by Tablao Cordobes es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i a aquest efecte El Duende by Tablao Cordobes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia d'acord amb el previst en la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  L'usuari accepta que les dades personals facilitades en el procés de compra dels nostres productes siguin incorporades a un fitxer automatitzat, la titularitat del qual correspon a El Duende by Tablao Cordobes, amb la finalitat de prestar adequadament el servei sol·licitat, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria de la companyia, realitzar anàlisis estadístics, verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic sobre altres productes que es comercialitzen a través de la pàgina web de El Duende by Tablao Cordobes i que El Duende by Tablao Cordobes consideri que podrien ser del seu interès, per ser similars als contractats. En cas que l'usuari no vulgui rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics pot dirigir-se en qualsevol moment a El Duende by Tablao Cordobes enviant un correu electrònic a la següent adreça reservas@elduendebarcelona.com. L'usuari també podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant EL DUENDE BY TABLAO CORDOBES, S.L. a La Rambla 33, 08002 (Barcelona).

  El document en què es formalitzi el contracte relatiu al producte contractat serà arxivat en una base de dades accessible únicament per EL DUENDE BY TABLAO CORDOBES, S.L. com a responsable de la mateixa. El client podrà identificar i corregir els errors patits en la introducció de dades comunicant-ho a El Duende by Tablao Cordobes, utilitzant el tràmit esmentat anteriorment en aquesta clàusula.

  L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a El Duende by Tablao Cordobes qualsevol modificació en les mateixes, reservant-se El Duende by Tablao Cordobes el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 5. Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos etc. que figuren en les webs de El Duende by Tablao Cordobes, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per El Duende by Tablao Cordobes o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de les pàgines web de El Duende by Tablao Cordobes per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de El Duende by Tablao Cordobes.

 6. Els enllaços amb altres pàgines web que apareixen a les pàgines de El Duende by Tablao Cordobes s'ofereixen a efectes merament informatius per a l'usuari, per la qual cosa El Duende by Tablao Cordobes no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministren a les pàgines de destí ubicades en un altre domini.

 7. Cookies: A El Duende by Tablao Cordobes recull mitjançant l'ús de cookies i utilitza informació dels usuaris per analitzar la seva conducta al navegar en aquesta pàgina web i d'aquesta manera proporcionar els seus serveis de manera més eficient i introduir millores.

  Una cookie és un petit fitxer de dades que es transfereix al disc dur del seu ordinador. El Duende by Tablao Cordobes utilitza la tecnologia de cookies per recopilar dades addicionals sobre l'ús del lloc web. La navegació per les pàgines web de El Duende by Tablao Cordobes implica el consentiment en la instal·lació de les mateixes (excepte en la mesura que l'usuari hagi modificat la configuració del navegador per rebutjar les cookies).

  Enllaços: Amb la finalitat de proveir una publicitat més adequada als usuaris i millorar les ofertes, El Duende by Tablao Cordobes pot conservar informació sobre com l'usuari interactua amb enllaços que apareixen a la pàgina web o en les notificacions, redirigint clics o per altres mitjans.

 8. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot el demés, tenint-se aquesta disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

 9. L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat els Jutges i Tribunals del domicili del consumidor.

 10. Els preus finals indicats a la pantalla inclouen l'IVA i qualsevol altre impost o taxa que sigui d'aplicació, al tipus vigent en el moment de la contractació.

 11. Totes les reserves realitzades mitjançant la pàgina web de elduendebarcelona.com podran ser cancel·lades durant els 14 dies hàbils seguents a la data de la compra tal com es especifica en la legislació vigent Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel RD 1/2007. La devolució de l'import corresponent serà abonada al client dins dels 30 dies seguents la confirmació d'anul·lació de la reserva utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat pel client. No s'acceptaran sota cap circumstància cancel·lacions o modificacions si la sol·licitud de cancel·lació o modificació ha estat rebuda per EL DUENDE BY TABLAO CORDOBES, S.L. menys de 48 hores abans de l'hora del servei.

 12. Política Promocional: EL DUENDE BY TABLAO CORDOBES, S.L realitza regularment promocions que afecten al preu de venda al públic, les quals poden ser modificades i/o cancel·lades per part de l'empresa en qualsevol moment. Tota promoció que es faci no serà acumulable a altres promocions i/o Tarifes Especials vigents. Els productes en Promoció, Galas Fi d'Any, Palau, i/o Producte ruleta no podran ser cancel·lats i no donaran dret a devolució de l'import de l'adquisició del mateix, donat el seu caràcter promocional.

 13. Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l'usuari ha de dirigir-se a EL DUENDE BY TABLAO CORDOBES, S.L. a l'adreça La Rambla 33 08002 Barcelona, o bé mitjançant el telèfon 933175711 o mitjançant comunicació electrònica a reservas@elduendebarcelona.com.